Op weg naar een duurzame campus

Hoe kunnen we de goederenstroom naar en op Campus Heijendaal in Nijmegen duurzamer inrichten? Dat onderzoeken we in onze proeftuin, het Fieldlab Campus Heijendaal.

i Fieldlab Campus Heijendaal i Hubs i Technische innovaties i Logistiek stromen i Inkoop i Organisatorische vraagstukken

Campus Heijendaal

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), het Radboud u m c (R U M C) en de Radboud Universiteit (R U), organiseren ieder voor zich hun logistieke processen op campus Heijendaal. Maar dat moet anders vinden ze. Door samen te werken, goederenstromen te bundelen en gebruik te maken van duurzame logistiek.

Kansen:

  • bundelen
  • beperken
  • emissievrij
  • innovatie

Duurzamere campus

Living Lab-onderzoeken moeten leiden tot:

  • minder CO2-uitstoot
  • veiliger en leefbaardere campus
  • vermindering van fijnstof
  • een lagere verkeersdruk
  • verhoging van kwaliteit van logistieke dienstverlening richting de gebruikers op de campus

Wat is het Fieldlab Campus Heijendaal?

Een samenwerking van HAN, Radboudumc en Radboud Universiteit. Het onderzoek is vooral gericht op de last mile logistiek: de laatste paar kilometer van de goederenstroom die voor de meeste overlast zorgen.

Campus van de toekomst

De komende jaren gaan de onderzoeken van Fieldlab Campus Heijendaal verder. En uiteindelijk hopen wij een leidraad te kunnen vormen waar andere campussen en organisaties iets aan hebben in hun verduurzaming.