Ontvanger

Dit zijn de belangrijkste conclusies voor inkopers, medewerkers op de campus en interne logistiek om goederenstromen te verduurzamen:

1

Beperk leverfrequentie

2

Vraag om duurzame bevoorrading in aanbesteding;

duurzaam qua transport en verpakking. Eventueel tegen meerkosten.

3

Voorkom decentrale voorraad en decentrale bestellingen

Uitdaging, want: bestelling per afdeling georganiseerd en gebudgetteerd, interne fijndisttributie niet geregeld, niet aan gewend.

4

Stimuleer én monitor duurzame inkoopbeslissingen op alle niveaus

Systemen op orde, bewustwordingscampagne, onderzoek wat duurzame keuzes zijn.

5

Gebruik een hub

Fijndistributie, opslag/voorraad houden, verwijderen verpakkingen, retourstromen, en faciliteer hubgebruik in SLA’s (Service Level Agreements).

6

Dring bij gemeente aan op meer concrete maatregelen i.h.k.v.
duurzame stadslogistiek

7

Blijf meewerken aan onderzoek en pilots