Buur&Zo

LOGISTIEK VOOR POSITIEVE GEZONDHEID

Het doel van het concept Buur&Zo is om de kwaliteit van leven van kwetsbare bewoners van de wijk te verbeteren. Dit vindt plaats door samenwerking en verbinding in de wijk (met elkaar en voor elkaar) van welzijn, zorg en ondernemers. In dit fieldlab ontwikkelen we een schaalbaar logistiek concept ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen. Dit door inzet van een buurtconciërge die in de wijk een vinger aan de pols houdt.

Integratie zorg, welzijn en logistieke stromen

In fieldlab Buur&Zo willen we zorg, welzijn en logistieke stromen in een woonwijk op een slimme manier integreren. Een wijkservicecentrum fungeert hierbij als sociale hub waarin we alle betrokken partners samenbrengen. Zo kunnen gebundeld zorgdiensten en goederen in de wijk worden geleverd door slimme en innovatieve last mile oplossingen. Dit wijkservicecentrum is ingericht als een sociale ontmoetingsplek en dient tevens als logistieke hub. Fieldlab Buur&Zo is een prachtig voorbeeld van hoe kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties, lokale overheden en burgers op grote schaal samenwerken bij de ontwikkeling van innovatie en duurzame zorgconcepten. Wat de opschaling en verbreding van het fieldlab uniek maakt? Dat de Topsectoren Logistiek en Life Science & Health het initiatief in gezamenlijkheid ondersteunen.

Ondersteunen kwetsbare burgers in de wijk

De werktitel van het fieldlab in Deventer is Buur&Zo. Het doel van Buur&Zo is om een schaalbaar logistiek concept te ontwikkelen ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen (zoals medicijnen, maaltijden, was, etc.) aan kwetsbare inwoners. Een buurtconciërge levert die goederen en houdt tegelijkertijd een ‘oogje in het zeil ’. Met het leveren van goederen komt de buurtconciërge in contact met kwetsbare inwoners. Indien gewenst biedt ze wat extra ondersteuning, zoals het vervangen van een medicatierol en signaleert of er extra hulp, zorg en/of ondersteuning gewenst is. Buur&Zo wordt uitgebreid met een concept voor de ondersteuning van personenmobiliteit. Fieldlab Buur&Zo draagt zo bij aan positieve gezondheid en de vermindering van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot.

Duurzaamheid binnen de gezondheidszorg

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het Ministerie van VWS is er ten aanzien van duurzaamheid binnen de gezondheidszorg nog veel winst te behalen (VWS, 2018; NVZ,2016). Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen (Green Deal, 2015). In totaliteit is de zorg verantwoordelijk voor zo’n 5% van de totale COz-uitstoot (NVZ, 2016). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor grote hoeveelheden (rest)afval. Het verminderenvan de ecologische voetafdruk vormt een belangrijk onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Naast het reduceren van de ecologische voetafdruk, gaat duurzame bedrijfsvoering ook over duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Partners

Naast zorginstelling Carinova zijn onder andere TNO, Vegro, Service Apotheek Colmschate, Jumbo Hans Kok, Gotink Catering, Medido, Verbindingscentrum De Fontein, Sociale Teams Deventer, Kulturhus Diepenveen, Welzorg, MKB Deventer, F. v.d. Vooren b.v., VHD Dorpsplein Diepenveen, Raster Welzijn, provincie Overijssel, gemeente Deventer en de Cleantech Regio als partners betrokken bij dit fieldlab. In samenwerking met Topsector Logistiek, Health-Holland, Saxion, Radboud Universiteit en de HAN wordt onderzoek gedaan in Living Labs Sustainable Supply Chain Management in Healthcare.