Organisatorische vraagstukken

Verbeter het duur­zame gedrag van individuen, en uitein­delijk de organisatie als geheel, door met onvoorziene barrières om te gaan

De belangen, impulsen en barrières van betrokkenen

Hoe wordt de samenwerking tussen alle belanghebbenden bij de last mile logistiek op de campus een succes? En met welke barrières en impulsen hebben ze te maken?

Daarvoor deden we de volgende onderzoeken naar:

1 Beleids- en gedragsaanpak
2 Impulsen & barrières

Conclusies

Stel doelen vast

Samenwerking tussen stakeholders kan  succesvol zijn als iedereen zijn (logistiek) proces aanpakt, doelen op elkaar afstemt en in staat wordt gesteld deze te halen. Hier zit een beleids- en een gedragsaspect aan. We zien dat er afstemming is tussen strategisch en tactisch niveau, maar niet tussen tactisch en operationeel niveau.

Hierdoor komt het strategisch (duurzaamheids)doel van de organisaties niet optimaal tot stand.

Impulsen en barrières

Besluitvormingsbevoegdheid is een barriere waar belanghebbenden tegenaan lopen. Niemand gaat over de samenwerking.

Meer weten over andere impulsen en barrières waar belanghebbenden mee te maken krijgen?