Last mile logistiek en fieldlab Campus Heijendaal: context, relevantie en doelen

Een overzicht van onze milestones

Campus Heijendaal in Nijmegen huisvest het Radboudumc, de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Tienduizenden studenten, patiënten, bezoekers en medewerkers gaan dagelijks naar de campus, evenals de goederen die nodig zijn voor onderzoek, behandeling en onderwijs. Dit leidt tot verkeersopstoppingen en heeft negatief effect op milieu en leefbaarheid. Het vakgebied last mile logistiek houdt zich bezig met het slimmer en duurzamer inrichten van de laatste paar kilometers van de goederenstroom. We hebben een overzicht van onze milestones ontwikkeld in de vorm van een interactieve afbeelding. Dit vormt een samenvatting van ruim drie jaar wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar last mile logistiek op campus Heijendaal, waarvoor het Living Lab Heijendaal in het leven is geroepen.  Het doel is om zowel onderzoekers als professionals uit de praktijk te laten profiteren van de inzichten die we hierbij opgedaan hebben. Hoe dat werkt, volgt zo. Eerst een paar termen verduidelijken.

Het CoE KennisDC Logistiek, de HAN, de RU en het Radboudumc zijn in 2017 in gesprek gegaan over een meer duurzame en gezamenlijke vorm van bevoorrading. De instellingen wilden zich inspannen voor een meer duurzame en leefbare campus, een campus dus met minder vervuilende voertuigen. Na enkele gezamenlijke vergaderingen en in nauwe afstemming met de besturen van de drie instellingen is besloten te gaan experimenteren met deze slimmere en duurzamere vorm van bevoorrading in de praktijk: het Fieldlab Campus Heijendaal is ontstaan, geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie instellingen. Een living lab is een levend laboratorium, waarin nieuwe ideeën rechtstreeks in de praktijk en samen met externe praktijkpartners kunnen worden geprobeerd, learning and researching by doing. Bij externe praktijkpartners kun je denken aan een exploitant van een stadshub (een distributiecentrum aan de rand van de stad waar goederen door leveranciers van de campus worden aangeleverd en vanaf daar gebundeld en met zero emissie voertuigen naar de campus worden vervoerd) en fietskoeriers. Met name de logistiek van de laatste kilometers richting en op de campus wordt in het living lab onderzocht, aangezien deze voor de meeste overlast zorgen. Het vakgebied last mile logistiek houdt zich met het slimmer en duurzamer inrichten van de laatste paar kilometers bezig.

Het fieldlab Campus Heijendaal heeft zich daarbij de volgende doelen gesteld, waarin leefbaarheid en duurzaamheid zijn ingebed:

  • Minder voertuigen op en naar de campus
  • Schonere voertuigen op en naar de campus
  • Met inachtneming van servicegraad en kosten

Na een vooronderzoek van het CoE KennisDC Logistiek werd de potentie van slimmere last mile logistiek duidelijk. Een consortium is gevormd om hier uitgebreider onderzoek naar te doen en vanuit NWO is een subsidie daarvoor toegekend.

Onze ambitie is met deze interactieve weergave van onze milestones professionals en onderzoekers te ondersteunen en inspireren bij het aangaan van samenwerkingen, het verbeteren van logistieke concepten en uiteindelijk het verduurzamen van de last-mile-logistiek op Campus Heijendaal en andere locaties.