Logistieke projecten onderzocht: Luc van de Sande praat ons bij.

Al enige tijd is Luc van de Sande als onderzoeker betrokken bij HealthyCityLab. Hij houdt zich bezig met het business model en opschaling van de logistieke projecten op campus Heijendaal en het Buurt&Zo project in Deventer. Beide projecten zijn relatief nieuw. Welke lessen kunnen er worden getrokken om deze projecten ook elders tot bloei te laten komen? We spreken Luc wanneer hij net is teruggekeerd van een conferentie in Griekenland. Hier heeft hij gesproken over zijn onderzoek.

Luc was bezig met zijn master Supply Chain Management in Tilburg toen hij op zoek was naar een plek om promotie-onderzoek te doen. Op diverse plekken had hij al stages gelopen, van de transportsector tot duurzaamheid en in een ziekenhuis. Dit waren allemaal facetten die hem aanspraken. HealthyCityLab combineert deze ook bij een project dat wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit. Toen daarvan een vacature voorbijkwam toen wist hij wat hij moest doen, en werd hij aangenomen.

Heijendaal & Buur&Zo, verschillend en hetzelfde

In zijn onderzoek kijkt Luc naar de projecten Buur&Zo en Heijendaal, projecten die anders lijken maar in de kern erg gelijk zijn. In Deventer bij Buurt&Zo draait het om de cliënten in de wijk die zo duurzaam mogelijk geholpen worden door een Buur. Dit is een Buurtconciërge die samenwerkt met vrijwilligers en meerdere instanties om de kwaliteit van leven van de buurtbewoners te verhogen. De buurtconciërges helpen met boodschappen, medicijnen en andere zaken waar buurtbewoners hulp bij nodig hebben. Door dit ontzorgen kunnen deze buurtbewoners langer thuis blijven wonen, wat een enorme pré is in hun levensgeluk. Ook hebben ze met de buurtconciërge één aanspreekpunt. Zowel de gemeente als zorgorganisaties participeren in dit project. Een voorbeeld hiervan is Carinova.

Logo Buur&Zo
Lees meer over het concept van Buur&Zo

Wanneer je kijkt naar logistieke projecten dan zijn deze vaak niet zichtbaar, net als de gevolgen ervan. De “winst” die de buurtbewoners halen uit hoe de logistiek bij Buur&Zo is afgestemd daarentegen is heel zichtbaar. Dit maakt het echt een project waar reuring is partijen er graag in meedoen. Dit zorgde ervoor dat het project binnen no-time ook flink gegroeid is, en velen er enthousiast over zijn. Het tastbare helpt hier erg aan mee.

Helaas is dit anders bij het project op Campus Heijendaal in Nijmegen. De winst is minder zichtbaar, daardoor heeft het project minder een gezicht. Des ondanks vallen er lessen te trekken, het helpt ook om meerdere projecten te hebben die op eenzelfde manier zijn begonnen maar anders zijn uitgewerkt.

De som is meer dan het geheel der delen bij logistieke projecten

Wat beide projecten ook gelijk hebben is dat er sprake is waarde-creatie en waarde-toe-eigening. Bij een project heb je meerdere deelnemers, deze brengen hun eigen mensen, ervaringen en kennis in. Samen creëer je iets nieuws waarin je elkaar hoopt te versterken.

Als we de waarden uit elkaar halen dan hebben we bijvoorbeeld bij Buur&Zo de hoogwaardige zorg en bij Campus Heijendaal de CO2-reductie. Door de processen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen bereik je voor alle deelnemers een goede uitkomst.  Daarnaast wil je als deelnemer ook zelf iets opsteken uit een project dat je elders in je organisatie in kunt zetten. Dit heet waarde-toe-eigening. Bij beide processen is het belangrijk om goed op de onderlinge verhouding te letten. Dit om te voorkomen dat de ene partij veel creëert en vervolgens een ander “ermee vandoor gaat”.

Verder bouwen op geleerde lessen

Luc heeft dit proces gedurende de tijd gemonitord en zo ondervonden hoe de interactie rond dit thema werkt. Wat kun je beter niet en juist wel doen, voor komende projecten kunnen hier zeker lessen uit worden getrokken. Deze zijn met name voor de midden-managers belangrijk zijn. Zij zijn het die de dagelijkse leiding hebben over de projecten en de verbinding tussen de “werkvloer” en de bestuurlijke laag moeten zijn. Daarnaast is ook een goede samenwerking tussen verschillende domeinen (logistiek, zorg, welzijn) van belang. Hoe beter de samenwerking gaat, meer verschillende waarden als het maken van een veilige stad, CO2-reductie en bijvoorbeeld een hoogwaardiger zorg bieden beter kunnen worden bewerkstelligd.

Inmiddels zit het onderzoek in derde jaar en hoewel er al veel inzichten aan het licht zijn gekomen zijn er ook vragen bijgekomen. “Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je ontdekt hoeveel je nog niet weet” zo zei Luc van de Sande. En hoe meer hij weet, hoe beter hij het de logistieke projecten ook kan vergelijken met andere vooruitstrevende projecten zoals die in Stockholm en Rome. De verwachting is dat wanneer het onderzoek helemaal is afgerond er een mooie resultaten liggen om nieuwe logistieke projecten mee te kunnen opzetten en uitbreiden.