In de tweede helft van 2019 is de pilot Buur&Zo in Deventer gestart. De basisgedachte achter het concept van Buur&Zo is om zorg, welzijn, logistiek en diensten rondom kwetsbare burgers in de wijk via een slim logistiek concept te verbinden. In het artikel ‘De toekomst van Zorglogistiek in de praktijk: Het concept Buur&Zo’ beschrijven Jessica van Rijn, Dennis Moeke, Jannette de Bes – van Staalduinen, Bram Kin, Wencke Eijkelkamp, Marcel Plomp, Christina Lintsen het project Buur & Zo, in relatie tot de door TNO beschreven visie op extramurale zorg. Het artikel sluit af met een overzicht van de belangrijkste lessen uit de praktijk en een doorkijk naar de toekomst van het Buur&Zo concept.

Binnen de visie van TNO speelt het ‘Wijkservicecentrum van de toekomst’ een centrale rol. Het wijkservicecentrum is een fysieke plek in de wijk die als ‘hub’ fungeert (voor zowel (zorg)diensten als goederen) en waarin verschillende stakeholders worden samengebracht. Naast de logistieke functie heeft het wijkservicecentrum ook een rol rondom zorgdiensten en bij sociale interactie in de wijk. De gedachte ‘De juiste zorg met de juiste logistiek’ sluit één op één aan bij het gedachtengoed van Buur&Zo. Binnen het Buur&Zo concept staan vier kernwaarden centraal: het bevorderen van de eigen regie van de burger, het vergroten van de veiligheid thuis en in de wijk, het vroegtijdig opsporen en preventie van zorg-, hulp- en ondersteuningsvragen en het gebundeld en emissievrij leveren van goederen en diensten door een slim integraal logistiek concept.

Een cruciaal aspect in het concept is de rol van de buurtconciërge, de Buur genaamd. De Buur is fysiek aanwezig in de wijk, bezorgt spullen aan huis, komt bij kwetsbare burgers achter de voordeur en kent hen (is een vertrouwd en veilig gezicht). De Buur heeft een belangrijke signalerende functie (‘ogen en oren’), brengt gelijkgestemden indien gewenst met elkaar in contact, maar doet ook kleine klusjes bij kwetsbare burgers thuis (bijv. het verwisselen van een lamp of het opmeten van de meterstand). Hierdoor worden zowel zorgverleners als het informele netwerk minder belast en is er meer ruimte voor sociaal contact.

De pilot bleek een succes en dus is het concept Buur&Zo vanaf februari 2021 uitgebreid. Concreet betekent dit: meer buurtconciërges, meer wijken, meer leveranciers. Ook is er in de wijken Colmschate en Diepenveen de eerste stap gezet naar het ‘wijkservicecentrum van de toekomst’. In Colmschate is dit gedaan door het project Buur&Zo te integreren in het Verbindingscentrum De Fontein (www.vcdefontein.nl). De Fontein is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar activiteiten en diensten aangeboden worden en waar veel samengewerkt wordt met vrijwilligers. Het is ook de plek van waaruit het sociaal wijkteam opereert. De buurtconciërges gebruiken De Fontein als logistieke hub en om de opgepikte signalen uit de buurt neer te leggen.

De pilot heeft laten zien dat er veel verborgen leed en eenzaamheid achter de voordeur schuilt. Er zijn veel initiatieven en activiteiten ter ondersteuning van het welzijn van burgers. Maar de bestaande capaciteit van zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties wordt nog onvoldoende efficiënt benut door een gebrek aan zichtbaarheid en onderlinge afstemming.

De onderzoeker concluderen dat er veel is interesse in het concept en er kansen zijn voor het verder uitrollen een doorontwikkelen van dit initiatief. Ze zien veel potentie in de combinatie van welzijn, zorg en. Zij zien een grote rol voor de inzet van technologie en digitale oplossingen om de combinatie van welzijn, zorg en logistiek te versterken. Het onderliggende verdienmodel van het concept vraagt een meervoudig waardenperspectief waarin ook zorg en welzijnsopbrengsten worden meegenomen om dit financieel bestendig te krijgen.

Het artikel ‘De toekomst van Zorglogistiek in de praktijk: het concept Buur&Zo’ is op 23 juni 2021 gepubliceerd in de Special Edition van de Logistiek+, Tijdschrift voor toegepaste logistiek.

Lees hier het volledige artikel.