Inkoop en retourenlogistiek

Duurzame bevoor­rading begint bij duurzaam inkopen

Verduurzamen van inkoopproces

Hoe kunnen we het proces van inkoop en retourenlogistiek aanpassen en inrichten
om de last-mile-logistiek te verduurzamen?

Hiervoor deden we de volgende onderzoeken:

1 Duurzaam inkopen
2 Inrichting inkoopproces
3 Houding werknemers
4 Factoren
5 Verpakkingsafval

Conclusies

Samenwerken

Samenwerking lijkt hierin het sleutelwoord. Alleen als hubexploitant, leveranciers en ontvangers open met elkaar in gesprek gaan, kunnen ze hun wensen op elkaar afstemmen en tot innovatieve oplos­singen komen. Zowel op de korte als lange termijn.

Vertel waarom en hoe

Inzicht en bewustzijn bij medewerkers is cruciaal. Communiceer bijvoorbeeld bij welke leve­rancier ze producten moeten bestellen. Daardoor kunnen inkopen ook meer gebundeld worden. Om duurzame inkoop nog beter in te voeren en ontwik­kelen, zijn er meer belemmerende en stimulerende (interne én externe) factoren die aangepakt moeten worden. Denk aan de motivatie van medewerkers (stimulans) en de kosten (belem­mering).

Verpakkingsafval verminderen

De last-mile-logistiek verduurzamen betekent ook anders inkopen om de verpakkingshoeveelheid te verminderen. Zoals bundeling van goederen en gebruik van herbruikbare kratten.