Inkoop en retourenlogistiek

Duurzame bevoor­rading begint bij duurzaam inkopen

Verduurzamen van inkoopproces

Hoe kunnen we het proces van inkoop en retourenlogistiek aanpassen en inrichten
om de last-mile-logistiek te verduurzamen?

Hiervoor deden we de volgende onderzoeken:

Conclusies

Samenwerken

Samenwerking lijkt hierin het sleutelwoord. Alleen als hubexploitant, leveranciers en ontvangers open met elkaar in gesprek gaan, kunnen ze hun wensen op elkaar afstemmen en tot innovatieve oplos­singen komen. Zowel op de korte als lange termijn.

Vertel waarom en hoe

Inzicht en bewustzijn bij medewerkers is cruciaal. Communiceer bijvoorbeeld bij welke leve­rancier ze producten moeten bestellen. Daardoor kunnen inkopen ook meer gebundeld worden. Om duurzame inkoop nog beter in te voeren en ontwik­kelen, zijn er meer belemmerende en stimulerende (interne én externe) factoren die aangepakt moeten worden. Denk aan de motivatie van medewerkers (stimulans) en de kosten (belem­mering).

Verpakkingsafval verminderen

De last-mile-logistiek verduurzamen betekent ook anders inkopen om de verpakkingshoeveelheid te verminderen. Zoals bundeling van goederen en gebruik van herbruikbare kratten.