Fieldlab Campus Heijendaal

Een groot deel van de transporteurs is verantwoordelijk voor een klein deel van de leveringen. Dit biedt kansen voor verduurzaming!

Om tot een duurzamere campus te komen, hebben KennisDC Logistiek en de drie instellingen besloten om te experimenteren met een slimmere en duurzamere vorm van bevoorrading. Zo ontstond het HealthyCityLab; een proeftuin om nieuwe ideeën met externe partners uit te proberen.

Onderzoek naar duurzame bevoorrading

Om te bepalen of en hoe de logistieke goederenstromen anders ingericht kunnen worden, is onderzoek gedaan naar:

Welke mogelijke voordelen van samenwerking in de bevoorrading er zijn:

  • Hoe lopen de huidige goederenstromen?
  • Welke alternatieve logistieke concepten kunnen aansluiten?
  • Hoe is het inkoopgedrag van de medewerkers?
  • Hoe is de afvalreductie en retourenlogistiek in de keten te verbeteren?

Dit onderzoek kan plaatsvinden dankzij subsidie van NWO en het gevormde praktijkconsortium tussen de drie campuspartners Radboud Universiteit, Radboudumc en HAN.

Conclusies

Bevoorrading anders aanpakken

Er liggen absoluut kansen op campus Heijendaal om de duurzaamheid en leefbaarheid te vergroten. Er zijn nu veel ongebundelde leveringen: ruim 80% van de transporteurs komt voor 1 levering naar de campus. De 20% transporteurs met meerdere leveringen per rit komen vaak elke dag, en met meerdere voertuigen per dag, naar de campus.

Inkoop en retourenlogistiek anders aanpakken

Ook het inkoopgedrag van medewerkers veroorzaakt niet gebundelde leveringen.

Door bundeling in voertuigen en tijd, én door duurzamer inkopen, kunnen we het aantal transporteurs en ongebundelde leveringen reduceren. Daarbij hebben verschillende stakeholders een rol:

  • Ontvangers (aanpassen inkoopgedrag)
  • Leveranciers (leverfrequentie reduceren, gebundeld en zero emissie leveren)
  • Stadshub (DC functie -Hub Electric Transport Distribution Center- aanbieden)
  • Logistiek dienstverlener (bundeling in first en last mile)