Bouwlogistiek: Duurzaam van en naar de bouwplaats

De provincie Gelderland en de HAN University of Applied Sciences presenteren een praktisch rapport ‘Bouwlogistiek in de provincie Gelderland – Een Menukaart met Interventies voor Duurzame Bouwlogistiek.’ Dit rapport biedt gemeenten en bouwbedrijven een gedetailleerd overzicht van strategieën en interventies om de bouwlogistiek te verduurzamen en tegelijkertijd de overlast en kosten te verminderen.

Het onderzoek, uitgevoerd door de HAN in samenwerking met TNO, richt zich op de mogelijkheden om bouwlogistiek efficiënter en milieuvriendelijker te organiseren. “De uitdagingen in de bouwlogistiek zijn divers en complex”, zegt Renz Kloppenburg, een van de auteurs. “Onze menukaart biedt een scala aan interventies, van het vermijden van transportbewegingen tot het gebruik van zero-emissie voertuigen.”

De bouwlogistiek is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het logistieke verkeer in steden en draagt daarmee bij aan de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Met de ambitieuze woningbouwopgave van de provincie Gelderland, waarbij tot 2030 minimaal 100.000 nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden, is de noodzaak voor efficiënte en duurzame bouwlogistiek groter dan ooit.

In het rapport worden concrete voorbeelden gegeven van succesvolle interventies, zoals de inzet van logistieke bouwhubs en modulair bouwen. Een bouwhub, bijvoorbeeld, kan het aantal ritten naar een bouwplaats met meer dan een kwart verminderen, wat resulteert in een aanzienlijke reductie van emissies en transportkosten.

Het rapport benadrukt de rol van gemeenten bij het faciliteren van deze interventies. “Gemeenten kunnen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden een cruciale rol spelen in de verduurzaming van de bouwlogistiek,” aldus associate lector Sustainable Logistics Bram Kin, medeauteur van het rapport. Dit kan variëren van het opnemen van duurzaamheidscriteria in aanbestedingen tot het faciliteren van laadinfra voor elektrische voertuigen.

Het rapport is gebaseerd op een combinatie van bureauonderzoek, kwantitatieve inschattingen en interviews met diverse stakeholders uit de bouwsector. De bevindingen bieden niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook een duidelijke routekaart naar een duurzamere toekomst.

De auteurs van het rapport nodigen beleidsmakers, bouwbedrijven en andere geïnteresseerden uit voor een open dialoog over de implementatie van deze interventies. “Dit rapport dient als inspiratie om gemeenten en bedrijven aan te sporen om in actie te komen,” zegt Kin.