Van bewegen naar ontmoeten

De lessons learned van Velocity

Velocity is een fietskoeriersbedrijf in Nijmegen dat op duurzame en sociale wijze pakketten bezorgt. We stappen op de fiets met StepTrepels, de algemeen directeur van koeriersbedrijf Velocity. Stephan geeft veel om Nijmegen, zijn omgeving. Hij is trots met Velocity bij te kunnen dragen aan een stad die volop bezig is duurzamer te worden.

Enkele jaren geleden kwam Velocity in contact met HealthyCityLab. De onderzoeken naar gemonitord en gekoeld transport op de campus van Radboud zijn naar een nieuw niveau getrokken.

De geschiedenis van Velocity en HealthyCityLab start eigenlijk al voordat Stephan om de hoek kwam kijken. Eind 2020 is er contact ontstaan tussen de HAN en Velocity en een jaar later kwamen ze nader tot elkaar. Verschillende wensen van meerdere partijen kwamen samen:

   • Velocity was bezig met het onderzoeken van gekoeld geconditioneerd transport per fiets. Ook hadden ze verschillende andere apotheken in Nijmegen als klant.

   • De HAN deed met HealthyCityLab al onderzoek naar toekomstige stadslogistiek en de inzet van cargobikes.

   • De Radboud Universiteit dacht na over emissievrij vervoer over de campus, want vanaf 2025 wordt dit (naast vele andere delen van Nijmegen) een emissievrije zone. De catering op de campus bleek een mooi afgebakend deel om te gaan onderzoeken.

   • FlevoBike was al bezig met het ontwikkelen van de cargobike van de toekomst. Zij zien een nieuwe markt in gekoeld transport per fiets.

  Nu deze partijen samenkwamen, kon er een mooi onderzoek om duurzaam, gekoeld en geconditioneerd transport worden gebouwd. Ook kon in samenwerking nu mogelijk de logistieke puzzel rond de catering op het campusterrein worden opgelost. Met de aankomende emissievrije zone moeten de bestelbusjes zoveel mogelijk van de campus verdwijnen. Waar kan de fiets een vervanging zijn? Welke struikelblokken zijn er nog?

  In de afgelopen tijd is in samenwerking met alle betrokken partijen de eerste fiets ontwikkeld die onder gemonitorde omstandigheden gekoeld voedsel kan vervoeren. Jammer genoeg bleek al tijdens het onderzoek dat de fiets niet het juiste vervoersmiddel was.  De locaties liggen soms zo dicht bij elkaar dat het sneller is om de vracht op een karretje te laden en lopend weg te brengen. Of zijn de hoeveelheden juist zo groot dat het niet per fiets kan. 

  Toch heeft de deelname aan het onderzoek voor Velocity iets opgebracht. Ze hebben tijdens het onderzoek bij HealthyCityLab bijvoorbeeld meer kunnen proeven aan de HACCP-regels. Dit zijn regels rondom het vervoer van levensmiddelen, heel waardevol voor hun toekomst. En, ze hebben qua volumes meer inzicht gekregen in welke vorm van transport (rugzak, cargobike) bij welke hoeveelheid de beste keus is.

  Velocity heeft sinds zijn ontstaan een hele groei doorgemaakt. Van activistisch bedrijf dat het ‘fietskoerieren’ echt aan de man moest brengen, als new kid on the block tot een vaste waarde in de Nijmeegse straten. Inmiddels ligt het accent onder andere op het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Stephan werkt hier hard aan. Want hoe minder gemotoriseerd verkeer er door een straat gaat, hoe meer een straat ook weer een ontmoetingsplek wordt in plaats van een plek om alleen maar ‘doorheen’ te gaan.  

   

  Tim Kroesbergen (Tim Kroesbergen | LinkedIn) interviewt de onderzoekers binnen HealthyCityLab.

   

  Over Tim

  Tim Kroesbergen heeft een groot hart voor de kruising tussen technologie en de gezondheidszorg. Hij geeft advies hoe digitale zorgtechnologie de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. Daarnaast is hij een voorvechter voor inclusie, onder andere met zijn podcast Inclusiecast Arnhem.