‘Logistiek is logisch nadenken’

In gesprek met een passievolle Paulien de Graaf-Muller

Binnen het HealthyCityLab onderzoekt Paulien de Graaf-Muller stromen die de campus verlaten, waaronder onder andere afvalstromen. Paulien is onderzoeker Supply Chain Finance bij de Hogeschool Windesheim met een Business Logistics achtergrond. Logistieke processen in de breedste zin van het woord zijn helemaal haar ding. ‘Logistiek is logisch nadenken, zorgen dat processen goed op elkaar aansluiten en er geen verspillingen tussen zitten, vertelt ze. Toen ze via Dennis Moeke hoorde over dat HealthyCityLab afvalstromen wilde gaan onderzoeken, had ze direct interesse.

Ondergewaardeerd

Stromen die het Radboudumc in Nijmegen verlaten zijn een onderbelicht gedeelte van het logistiek proces. Hier kan nog veel geoptimaliseerd worden. Maar waar te beginnen? Het meest in het oogspringend zijn de dozen gemaakt van EPS (“piepschuim”). Deze dozen zijn onder andere erg geschikt om medische of farmaceutische middelen te vervoeren. Deze dozen staan door heel het ziekenhuis. Goed dus om impact te maken vonden zowel Paulien, Jos Henderik, milieucoördinator van het Radboudumc, als collega onderzoeker Simme Douwe Flapper van de Technische Universiteit Eindhoven. Hierbij is eerst uitvraag gedaan naar het gebruik van de EPS-dozen in het ziekenhuis. Hoeveel van deze dozen komen er op jaarbasis binnen? Hoeveel verlaten het ziekenhuis? Hier was weinig over bekend. Als je een effect wil meten, dan is het beschikken over betrouwbare data een vereiste.

Van veel naar minder

Reductie van het aantal EPS-dozen kan op verschillende manieren. Eén ervan is ze vervangen door een kartonnen variant, die met een bestaande recycle stroom mee kan. Behalve door het vervangen van EPS-dozen, zou je er ook voor kunnen zorgen dat EPS-dozen worden hergebruikt. Bij herbruik geldt dat dit makkelijker te organiseren is als de producten zo dicht mogelijk bij de bron blijfven. Een optie bij de EPS boxen is om deze eerder uit het logistieke proces te verwijderen worden voor hergebruik, in dit geval voor ze het ziekenhuis bereiken. Een optie hierbij is om dit in een hub te doen. Een andere potentiele mogelijkheid is door het combineren van bestellingen vanuit het ziekenhuis. Nu bestellen veel afdelingen ieder voor zich. Als het bestellen centraler gebeurt, dan is daar vrijwel zeker winst door te behalen. Maar dit bereik je niet zomaar. Ook kun je je afvragen of je voor de hele keten dezelfde verpakkingen nodig hebt. Op welk moment in de keten kun je zonder of met herbuikbare verpakkingen verder? Hierbij is het belangrijk de impact hiervan op de hele keten vast te stellen, en op basis daarvan een afweging te maken.

De uitdaging

Een ziekenhuis kent veel administratieve en logistieke processen. Die moeten voor deze nieuwe werkwijze worden aangepast. Dit geldt ook voor de relaties met de overige betrokken partijen, zoals producenten van producten, logistieke dienstverleners, en verwerkers van afgedankte verpakking. Onderstaande figuur geeft een vereenvoudigd overzicht van de gehele keten vanaf de producent van een product (links in figuur) tot en met het afdanken van de verpakking gebruikt voor de distributie van het product (rechts in figuur).

P. de Graaf-Muller, S.D. Flapper 2022

Tot haar spijt heeft het onderzoek in de COVID-periode niet goed doorgang kunnen vinden. Gelukkig is er toch een aantal veranderingen tot stand gekomen, zoals hergebruik van EPS-dozen door lokale partijen, en wordt het onderwerp meegenomen in gesprekken met leveranciers. In een toekomstig project met Radboudumc zal worden gekeken naar het combineren van bestellingen.

Tim Kroesbergen (Tim Kroesbergen | LinkedIn) interviewt de onderzoekers binnen HealthyCityLab.

Over Tim

Tim Kroesbergen heeft een groot hart voor de kruising tussen technologie en de gezondheidszorg. Hij geeft advies hoe digitale zorgtechnologie de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. Daarnaast is hij een voorvechter voor inclusie, onder andere met zijn podcast Inclusiecast Arnhem.