Inzetten op regionale goederenhubs, een goed idee?

Hogeschool Windesheim en de HAN hebben op verzoek van provincie Overijssel en Gelderland in Landsdeel Oost onderzocht of regionale goederenhubs een bijdrage kunnen leveren aan schoner en slimmer vervoer op de last of first mile richting de stad. Het artikel in Logistiek+ vindt u hier:

Ontvangers van goederen en de voorwaarden voor het gebruik van regionale hubs | KennisDC Logistiek