HealthyCityLab: hoe logistiek bijdraagt aan een leefbare stad.

De verkeersdrukte en de luchtvervuiling in steden nemen alsmaar toe. Dit heeft een negatieve impact op de leefbaarheid. In het Living lab Healthy City Lab onderzoeken we hoe logistiek een positieve bijdrage kan leveren aan het leefbaar houden van de steden. Benieuwd hoe we het verschil maken in het Living lab Healthy City? Op de website van de HAN lees je meer:

Healthy City Lab: hoe logistiek bijdraagt aan een leefbare stad (han.nl)