Logistics Management, daar zit een wereld achter!

Ricky Goldewijk is vierdejaarsstudent Logistics Management aan de HAN. Hij is één van de studenten die In HealthyCityLab afstudeert. Ricky onderzoekt hoe pakketkluizen en het last mile proces kunnen bijdragen aan de duurzaamheid, leefbaarheid en service op campus Heijendaal. Hoe kijkt hij terug op dit onderzoek en zijn opleiding? En wat is zijn volgende stap?

Ervaringen rond pakketkuizen

Op campus Heijendaal zitten drie instellingen (HAN, Radboud Universiteit en het Radboudumc) dicht bij elkaar. Om de logistiek te stroomlijnen en het aantal distribiteurs te beperken doet hij onderzoek naar de inzet en het gebruik van pakketkluizen op de campus. Ricky heeft tijdens zijn opleiding eerder stage gelopen bij het fieldlab. Toen stond het fieldlab nog in de kinderschoenen. Mooi dat hij voor wat betreft de pilot pakketkluizen nu de balans kan opmaken.

Voor zijn afstuderen deed Ricky veel interviews om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen hoe de pakketkluizen worden ervaren. Hierdoor zijn soms ook interessante tegenstellingen in beeld gekomen. Zo denken beheerders dat de kluizen goed bekend zijn en dat er goed over wordt gecommuniceerd, terwijl mensen in de organisatie de kluizen maar matig weten te vinden. Iemand met een ‘blik van buiten’ brengt zoiets makkelijker aan het licht, omdat hij minder in de hectiek van alledag zit.  

Theorie verweven door heel de opleiding

Het op deze manier ervaren van de praktijk vindt Ricky een groot pluspunt van de opleiding. Het meelopen (vaak is het meerijden) met partijen op de campus, ervaren wat zij ervaren. In gesprek gaan over hun ervaringen met de nieuwe manier van bevoorraden. Daar staat tegenover: goed onderzoek doe je niet zonder een theoretische basis. In zijn onderzoek heeft Ricky veel gehad aan het Integraal Logistiek Concept. Dit model splitst het logistieke proces in vier delen om het vervolgens beter te kunnen analyseren.

Bron: Wat is een logistiek concept? – Walther Ploos van Amstel

Meer dan blokkendozen

Inmiddels heeft Ricky zijn hbo-diploma Logistics Management op zak. Met de uitkomsten van zijn onderzoek kunnen belanghebbenden verder om de logistiek op campus Heijendaal nog meer te verbeteren. Ricky heeft een lichte voorkeur om aan de slag te gaan in de logistiek bij de overheid, want daar ‘is het minder hard tegen hard’. Ricky: ‘Logistiek meer is dan transport, meer dan de blokkendozen die je ziet langs de snelweg. Logistiek en management, daar zit een wereld achter!’

Voor het project ‘Logistiek in de leefbare stad’ van het CoE KennisDC Logistiek heeft Ricky het onderstaande filmpje op over zijn onderzoek opgenomen. Enjoy!

<< https://www.youtube.com/watch?v=6TPxxUOm–o >>

Tim Kroesbergen (Tim Kroesbergen | LinkedIn) interviewt de onderzoekers binnen HealthyCityLab.

Over Tim

Tim Kroesbergen heeft een groot hart voor de kruising tussen technologie en de gezondheidszorg. Hij geeft advies hoe digitale zorgtechnologie de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. Daarnaast is hij een voorvechter voor inclusie, onder andere met zijn podcast Inclusiecast Arnhem.