Breder kijken naar energie, daarvoor staat docent-onderzoeker Michiel Kamphuis

Duurzaamheid is een term waarmee je tegenwoordig om de oren wordt geslagen, maar wat is de werkelijke invulling ervan? Als iets als ‘duurzaam’ wordt bestempeld, is er dan wel naar de hele keten gekeken die het product in kwestie heeft afgelegd? Dat is iets dat Michiel Kamphuis zich afvraagt.

Nieuwe uitdaging

Sinds februari 2021 is Michiel als docent-onderzoeker werkzaam aan de HAN en verbonden aan HealthyCityLab. Hij houdt zich vooral bezig met energieduurzaamheid. Voordat hij start bij de HAN is hij veel praktischer aan de slag geweest met elektrotechniek op schepen. Dat betekent: veel van huis…

Toe aan een vaste plek en een nieuwe uitdaging, begint hij twee studies: master Philosophy of Science, Technology & Society en de master Business Administration. Met deze kennis kan Michiel, naast zijn praktijkervaring nog meer zijn eigen visie ontwikkelen op energieduurzaamheid. Lees hier zijn eindscriptie: https://essay.utwente.nl/85508/

Altijd doorvragen

Nadat hij beide masters heeft afgerond, kan hij bij de HAN aan de slag. Hij raakt onder andere betrokken bij verschillende onderzoeken binnen HealthyCityLab, zoals de Coolbike die rondrijdt op Campus Heijendaal en de pakketkluizen. Beide projecten zijn complex van aard, er zijn veel partijen met ieder eigen belangen bij betrokken. Om dan goed boven tafel te krijgen waar bij de partijen echt de schoen wringt, is het belangrijk te weten wat er echt speelt binnen de organisaties. Daarvoor moet je vaak de vraag achter de vraag stellen.

Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk partners in een project te betrekken bij de voortgang en te bekijken welke bijdrage een partner aan een duurzame logistiek kan leveren. Wanneer dit goed gebeurt kunnen ze elkaar zeker versterken.

Holistische kijk op energieduurzaamheid

Een nieuwe visie op logistiek is de ‘holistische’ blik: kijken naar het geheel. In de logistiek bezien we dan de positieve én de negatieve effecten die de hele keten teweegbrengt. Zonnepanelen inzetten kan het stempel duurzaam krijgen vanwege de verminderde CO2-uitstoot, maar duurzaamheid is complexer dan dat. Zijn deze duurzaam geproduceerd? Waar komen de grondstoffen voor de zonnepanelen vandaan? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in hele keten? Worden kapotte onderdelen geloosd of gerecycled?

Michiel benadrukt de complexiteit van duurzaamheid nog eens door een vergelijking te maken tussen energieverbruik en muziek. ‘Net zomin als de waarde van muziek in decibellen kan worden uitgedrukt, zo kan je de waarde van energieverbruik ook niet reduceren tot watts, joules of CO2-emmisies. Er zitten vele kanten aan.’

Tim Kroesbergen (Tim Kroesbergen | LinkedIn) interviewt de onderzoekers binnen HealthyCityLab.

Over Tim: Tim Kroesbergen heeft een groot hart voor de kruising tussen technologie en de gezondheidszorg. Hij geeft advies hoe digitale zorgtechnologie de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. Daarnaast is hij een voorvechter voor inclusie, onder andere met zijn podcast Inclusiecast Arnhem.