Vers, koel en duurzaam transport op Campus Heijendaal

Introductie

De basisgedachte van NWO-project Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH) is om zorg, welzijn, logistiek en diensten te combineren om op deze manier bij te dragen aan duurzaamheid (CO2-reductie) en leefbaarheid (o.a. veiligheid en luchtkwaliteit). Op Campus Heijendaal hebben de drie campusinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk de goederen op de campus emissievrij te vervoeren.

 

De cargobike, een elektrische bakfiets voor vracht, is hiervoor een interessant vervoermiddel dat steeds vaker wordt ingezet. Cargo bikes worden echter vooral ingezet voor het transport van droge goederen zoals pakketten. Als het gaat om gekoelde goederen zijn er nog verschillende logistieke en technische vraagstukken. Dit beperkt het potentieel van de grootschalige inzet van cargo bikes ten behoeve van schone logistiek. Binnen fieldlab Heijendaal is een proefproject met de GoLo Coolbike gestart.

Wat onderzoeken we?

Het doel van dit project is te testen of een cargobike een goed transportmiddel is om versproducten van catering te verspreiden over de campus.  De Radboud Universiteit laat een deel van zijn catering, van bijvoorbeeld lunches en borrels niet meer met een dieselbus, maar met de GoLo Coolbike bezorgen op de campus. 

Waarom is dat belangrijk?

Het idee is dat het concept van de GoLo Coolbike uiteindelijk ingezet wordt bij het vervoer van andere goederen, in het bijzonder (gekoelde) medicijnen (bijvoorbeeld vanuit de apotheek naar de cliënt). Vanuit de (zorg-) markt is grote vraag naar deze vorm van gekoeld en duurzaam vervoer, waarbij de temperatuur voor sommige medicijnen op afstand gemonitord moet worden. Dit proefproject met versproducten is een eerste stap waarmee zonder grote consequenties getest wordt of de GoLo Coolbike voldoet.

 

Het zo gekoeld en gecontroleerd transporteren op een (bak-)fiets is nog niet eerder gedaan. Daarmee is dit een uniek experiment, een ecologisch en duurzaam verantwoord alternatief voor gekoeld vervoer op en vanaf Campus Heijendaal. 

Hoe doen we dat?

Binnen het Living Lab onderzoeken we met de GoLo Coolbike zes aspecten:

  • Testen of deze fiets voldoet aan de technische vereisten bij intensieve belasting.
  • Testen en verder ontwikkelen van de huidige passieve koeling, temperatuurregeling en monitoring als ook alarmering op de koelbox daar en op dat moment net als op afstand. Op basis hiervan wordt onderzocht of de cargo bike ook voor andere goederen, zoals medicijnen, kan worden ingezet.
  • Het testen van de stabiliteit van de gebruikte ICT-infrastructuur.
  • Het proefproject start met een standaard koelbox met passieve koeling waarna we in de loop van het project van de te ontwikkelen koelbox met actieve koeling gebruik gaan maken. Bij de ontwikkeling van deze koelbox maken we gebruik van de al aanwezige kennis bij Flevobike en Velocity en hun partners.
  • Om het vervoer van catering van de RU te vervangen door een cargobike wordt het logistieke plan (grondvorm, besturing, IT en personele organisatie) van de catering onderzocht op de haalbaarheid van vervoer met de GoLo Coolbike. Ook moet worden onderzocht wat voor de catering de wensen en vereisten rond warm en koud vervoer zijn en welke laadeenheden geschikt zijn.
  • Onderzoek naar de techniek achter de GoLo Coolbike ronde de koeling, temperatuurregeling, alarmering en de IT-infrastructuur.

Wat zijn de vervolgstappen?

 Het idee is dat de opzet van de GoLo Coolbike uiteindelijk ingezet wordt bij het vervoer van andere goederen, in het bijzonder (gekoelde) medicijnen (bijvoorbeeld vanuit de apotheek naar de cliënt). Vanuit de (zorg-)markt is grote vraag naar deze vorm van gekoeld en duurzaam vervoer, waarbij de temperatuur voor sommige medicijnen op afstand gemonitord moet worden. Deze proef met versproducten is een eerste stap waarmee veilig getest wordt of de GoLo Coolbike voldoet.

Wie zijn erbij betrokken?

De partners van het project zijn: Velocity, Flevobike, Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het NWO subsidieproject SSCMH.

Over de GoLo