Invoering zero-emissiezones stadslogistiek

Een van de maatregelen om te komen tot schonere stadslogistiek is het invoeren van Zero Emissiezones voor de stadslogistiek. De gemeente Nijmegen vindt een slimme en schone stadslogistiek belangrijk. Dit staat ook in het Ambitiedocument Mobiliteit 2019 – 2030 en het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit’ 2020-2030.

Bron: gemeente Nijmegen