Om de Campus Heijendaal duurzaam te kunnen bevoorraden wordt ingezet op het gebruik van stads- en campushubs. Via deze hubs worden goederen, ziekenhuis- en onderwijsmaterialen gebundeld en met duurzame transportmiddelen geleverd aan de Radboud Universiteit, de HAN en het Radboudumc. Franzen Zonder en Enide Bogers van de HAN onderzochten samen met Luc van de Sande van de Radboud Universiteit wat deze organisaties op de campus nodig hebben om aan te sluiten bij dit uitgangspunt. Een basisvoorwaarde om de campus überhaupt via een stadshub te kunnen bevoorraden is, zo stellen ze, dat doelinstellingen van de organisatie als ook van de totale supply chain op elkaar zijn afgestemd. In een stakeholdersanalyse laten ze zien wat hiervoor nodig is.

Voor deze stakeholdersanalyse hebben ze vertegenwoordigers van universiteiten, ziekenhuizen, leveranciers en hubs op campus Heijendaal geïnterviewd. Volgens de geïnterviewden is het gebruik van stadshub ‘de toekomst’. In nieuwe aanbestedingen wordt het gebruik hiervan dan ook gezien als een vereiste. Het onderzoek bevestigt dat een top-downbenadering die alleen de doelen van de organisatie voor ogen heeft en de doelen van individuen negeert, de deelname aan duurzame plannen beperkt. De middenmanagers hebben een sleutelrol in het ondersteunen van de communicatie binnen en tussen de organisaties die coördinatie en samenwerking in de supply chain versterkt. Over het algemeen willen de mensen in de organisaties wel duurzaam werken. Maar verworvenheden en gewoontes, zoals 24 uursleveringen, lastminutebestellingen en kleine ordergroottes staan de organisaties in de weg om duurzaam te worden.

De onderzoekers zien mogelijkheden om dit op te lossen door de medewerkers bewuster te maken van hun bestelgedrag. Dit kan door de extra kosten van lastminuteleveringen in het bestelsysteem te laten zien of door ‘ik-heb-geen-haast’-levering te stimuleren. Ook de motivatie van de medewerkers zelf speelt een belangrijke rol om de kans van een organisatie op een duurzame koers te vergroten. Het aannemen van mensen met een duurzaamheidsachtergrond en een ‘groene mindset’ kan een organisatie helpen haar duurzaamheidsdoelen te bereiken.

De paper is op 15 april 2021 gepubliceerd in het MDPI Sustainability journal, volume 13

Lees hier de volledige tekst.