Hoe kunnen de logistieke stromen op de Campus Heijendaal efficiënter en duurzamer worden ingericht? Enide Bogers, Nienke Hofstra en Henny Jordaan deden een verkennend onderzoek naar de mogelijke voordelen van samenwerking in de bevoorrading van de drie grote instellingen op deze campus.

Het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontvangen dagelijks op de campus Heijendaal grote aantallen studenten, patiënten, bezoekers en medewerkers alsook de goederen die nodig zijn voor onderzoek, behandeling en onderwijs. Dit leidt tot grote verkeersstromen met niet zelden opstoppingen tot gevolg. Dit heeft negatieve impact op milieu en leefbaarheid. ‘Dat moet beter’, waren de bestuurders van drie instellingen van mening. In samenwerking met de gemeente Nijmegen hebben de onderzoekers van het lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN University of Applied Sciences zicht geboden op de omvang en de uitvoering van de logistieke stromen in en op de campus om vanuit deze kennis aanbevelingen voor een verbeterslag te kunnen doen.

Om dit inzicht te krijgen hebben de onderzoekers bekeken hoe de huidige goederenstromen lopen en welke alternatieve logistieke concepten daarbij zouden kunnen aansluiten. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd, is de interne logistiek op hoofdlijnen in kaart gebracht en zijn de goederenstromen op de campus gedurende een week geteld. Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat veel besparingen gerealiseerd kunnen worden door de logistieke stromen anders te organiseren. Er is gekeken naar het voorbeeld van de campus van de Hogeschool van Amsterdam en de UvA, de binnenstadbevoorrading naar het ‘Zutphens Model’ en de lessen uit de bouwlogistiek van een Londens initiatief. De analyse van de interne logistiek maakt duidelijk dat er bij iedere instelling sprake is van een decentraal en just-in-time inkoopgedrag van de medewerkers. De resultaten van de tellingen laten zien dat een groot deel van de transporteurs verantwoordelijk is voor een klein deel van de leveringen. Het omgekeerde is ook waar: een klein deel van de transporteurs is verantwoordelijk voor een groot deel van de leveringen.

Op basis van deze activiteiten en bevindingen stellen de onderzoekers vast dat er, om de bevoorrading van de instellingen op de campus efficiënter en duurzamer te maken naast het aanpassen van de logistieke stromen ook een alternatief inkoopbeleid ontwikkeld moet worden. Een netwerk van verschillende hubs maakt het mogelijk om de goederenstromen te bundelen. Hierdoor worden de vervoersbewegingen en het aantal transporteurs teruggedrongen.

In Fieldlab Campus Heijendaal wordt nu verder onderzocht welke oplossing optimaal is, hoe het logistieke concept er precies uit ziet, wat het effect is op duurzaamheid, kosten en servicegraad en hoe het bijpassende businessmodel inclusief de verdeling van kosten en baten eruit moet komen te zien.

Het volledige artikel: Duurzame bevoorrading Campus Heijendaal – Een vooronderzoek